No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Ngọc Yến My
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Thành Tài
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên NGƯT. Phạm Thành Tài
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhtai
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 6420 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đặng Quang Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 55 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 44301 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Thị Tố Trinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 536 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hồng Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trân Đình Văn
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bùi Văn Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 63 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Hữu Hiền
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Hoài Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 1398 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trương Hoàng Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thùy Dương
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Thân
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịng Xuân Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 2033 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Văn Thạch
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 121 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Nguyễn Kim Thạch
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 5314 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoè
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 99 (xem chi tiết)